Logo der Stadt Weiden i.d.OPf.
Wohndauer in den Stadtteilen 1)
Alle Einwohner (Hauptwohnsitze einschl. Nebenwohnsitze)
Stand: Ende des Jahres 2016
seit  Geburt

unter 5 Jahre
 5 bis unter 10 Jahre  10 bis unter 15 Jahre  15 bis unter 25 Jahre 25 Jahre und mehr
01 Altstadt o 0 o o 0 o
02 Scheibe o 0 o o 0 o
03 Hammerweg o 0 o o 0 o
04 Weiden-Ost II o 0 o o 0 o
05 Weiden-Ost I o 0 o o 0 o
06 Bahnhof-Moosbürg o 0 o o 0 o
07 Fichtenbühl o 0 o o 0 o
08 Stockerhut o 0 o o 0 o
09 Lerchenfeld o 0 o o 0 o
10 Weiden-West (einschl. Brandweiher) o 0 o o 0 o
11 Rehbühl o 0 o o 0 o
12 Mooslohe o 0 o o 0 o
13 Neunkirchen (einschl. Frauenricht, Latsch, Halmesricht, Wiesendorf) o 0 o o 0 o
14 Rothenstadt (einschl. Ullersricht, Neubau, Maierhof, Mallersricht, M.-Ziegelhütte) o 0 o o 0 o
15 Weiden-Land (Muglhof, Unterhöll, Mitterhöll, Trauschendorf, Oedenthal) o 0 o o 0 o
Stadtgebiet Weiden i.d.OPf. 0 0 0 0 0 0